Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Serdecznie witamy na stronie Studium Wychowania Fizycznego! Serdecznie witamy na stronie Studium Wychowania Fizycznego!

Serdecznie witamy na stronie Studium Wychowania Fizycznego!

o jednostce

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną o charakterze dydaktycznym oraz sportowym powołaną do realizacji szeroko rozumianej kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim naszej uczelni.

Kontakt

Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Sprawy dot. Wychowania Fizycznego
mgr Justyna Kielińska
tel. 52 32 31 717
e-mail: justyna.kielinska@ukw.edu.plswf@ukw.edu.pl
ul. Sportowa 2, p. 205
85-091 Bydgoszcz

Sprawy dot. Sportu
mgr Magdalena Lewandowska
tel. 52 32 31 714
e-mail: magdalena.lewandowska@ukw.edu.pl
ul. Sportowa 2, p. 307
85-091 Bydgoszcz